تا کنون سه کتابخانه که محتوی نسخه های خطی بوده اند در شهر سبزوار شناسایی و معرفی گردیده بود اول کتابخانه محمد حسن علومی که شامل حدودا 50 نسخه ی خطی است و فهرست آن توسط سید احمد اشکوری تهیه گردیده ولیکن تا کنون منتشر نشده است . [1] دوم کتابخانه مدرسه فخریه سبزوار و سوم کتابخانه عمومی دکتر شریعتی واقع در اداره کل ارشاد سبزوار که دارای حدود 200 نسخه ی خطی است .[2]

 

با جستجوی در اینترنت به کتابخانه ی چهارمی در سبزوار که دارای 28 عنوان نسخه ی خطی است برخورد نمودم ، این کتابخانه در سال 1377 شمسی تأسیس گردید و از سال 1378 بود که به شهرداری سبزوار واگذار گردید ، این کتابخانه در سه طبقه دارای 18700 جلد کتاب ، 28 جلد کتاب خطی و 82 جلد کتاب چاپ سنگی است . در کنار این حجم کتاب کتابخانه دارای آرشیو مجلات و روزنامه و اسناد و مدارک قدیمی نیز می باشد .

 

نمای ورودی کتابخانه ناوی سبزوار

 

مایه ی اولیه کتابخانه حاضر ما حصل مجموعه ی ارزشمندی است که توسط سرهنگ فرامرز ناوی ( م 1379 ) به شهرداری سبزوار اهداء گردید .

 

آدرس پستی : سبزوار – 24 متری انقلاب

آدرس سایت : http://www.navilibrary.com/

 

فهرست ذیل بر اساس فهرستی که در سایت اینترنتی کتابخانه ناوی سبزوار منتشر گردیده است تکمیل و تنظیم شده است و متأسفانه در مواردی به دلیل عدم اطلاع رسانی صحیح از نام کتاب و یا نام مؤلف موفق به پیدا نمودن نام کتاب و يا مؤلف نگردیدم .

 

(1)

هدایةالأنام في مسائل الحلال والحرام ( فارسی – فقه )

تألیف : محمد تقی بن علی نوری المازندرانی  ( م 1263 ق )

 

(2)

سندی در مورد تشکيل وزارت عدليه( فارسی -  اسناد)

تألیف : ؟

کتابت در سنه ی 1329 قمری

 

(3)

رساله وافی( عربی – منطق )

تألیف : ؟

کتابت در سنه ی 1212

 

(4)

برهان قاطع ( فارسی – لغت )

تألیف : محمد حسین بن خلف تبریزی

 

(5)

حاشیه بر تهذیب المنطق والکلام ( عربی – منطق )

تألیف : عبدالله بن حسین یزدی شهابادی ( م 981 ق )

کتابت در سنه ی 1259

 

(6)

مجموعه

تألیف : ؟

نظم و نثر در زمینه فلسفه وعلم بلاغت

کتابت در سنه ی 1077 هجری قمری

 

(7)

مجمع الشتات ( عربی – تفسیر )

تألیف : ؟

کتابت در سنه ی 1288

 

(8)

زاد المعاد ( فارسی – ادعیه )

تألیف : محمد باقر بن محمد تقی مجلسی ( م 1111 ق )

کتابت در سنه ی 1254

 

(9)

 المعاف امرضی من علم منافع الاعخبا ( عربی – طب ) [3]

تألیف : ؟

 

(10)

رساله  ( عربی – عرفان )

تألیف : ؟

کتابت در سنه ی 1327

 

(11)

کتابچه مسائل ( فارسی – ریاضی )

تألیف : حسینعلی میرزا (معاصر)

 

(12)

منطق الطیر ( فارسی – ادبیات )

تألیف : فرید الدین عطار نیشابوری ( م 627 ق )

کتابت در سنه ی 1286

 

(13)

رساله درمریضی طاعون ( فارسی – طب )

تألیف : ؟

1286

(14)

 دفترچه یادداشت

تألیف : ؟ 

 

(15)

شرح نصاب الصبيان ( عربی و فارسی – لغت )

تألیف : محمد بن فصیح بن محمد دشت بیاضی

کتابت در سنه ی 1223

 

(16)

ریاض المحبین ( فارسی – عرفان )

تألیف :میرزا قلی خان بن محمد هادی  أمير الشعرا نوری ( م 1288 ق )

کتابت در سنه ی 1310

 

(17)

 فلک السعاده في إبطال احکام النجوم ( فارسی – نجوم )

تألیف : اعتضادالدوله علیقلی میرزا بن فتحعلیشاه قاجار ( م سده 13 )

 

(18)

نام کتاب مشخص نیست

فیض ا000سپرمیرعبدا000 الخصی لنگرودی [4]

1055 ه0 ق (صفویه ) دراحادیث نبوی و ائمه اطهار و اخبار

 

 

(19)

حدایق السحر فی دقایق الشعر ( فارسی – بدیع )

تألیف : محمد بن محمد بن عبدالجلیل بلخی ( 573 ق)

کتابت در سنه ی 1182

 

(20)

علم حساب ( فارسی – ریاضیات )

تألیف : ؟

 کتابت در سنه ی 1034

 

(21)

المطول ( عربی – معانی و بیان )

تألیف : مسعود بن عمر تفتازانی ( م 729 ق )

 

(22)

تحفة المؤمنین ( فارسی – طب )

تألیف : محمد مؤمن بن محمد زمان تنکابنی ( م 1105 ق )

کتابت در سنه ی 1187

 

(23)

شرح حال زندگانی حضرت محمد (فارسی – سیره )

تألیف : ؟

کتابت در سنه ی 1106

 

(24)

زیده التصانیف ( فارسی - گوناگون )

حیدر بن محمد  خونساری ( 1078 ق )

کتابت در سنه ی 1263

 

(25)

قرآن مجید

  

(26)

تفسیر قران مجید

 

(27)

دیوان ( فارسی – شعر )

تألیف : ابراهیم بن علی  خاقانی شیروانی ( م 592 ق )

 

(28)

شاخه طوبی ( عربی - ادعیه )

تألیف : محمد تقی بن علی نوری المازندرانی  ( م 1263 ق ) [1] . گنجینه های دست نویس های اسلامی در ایران : 83

[2] . نویافته های گنجینه های دست نویس های اسلامی در ایران : میراث شهاب ، س7 ، ش 25و26 ، ص 79

[3] . عنوان کتاب اشتباه می نمایاند .

[4] ..به دلیل عدم معرفی نام کتاب و عدم صحیح خوانی نام نویسنده اطلاعی در این مورد نتوانستم بیابم .

چهارشنبه ۲۱ تير ۱۳۸۵ ساعت ۱۱:۱۸