لینک های روزانه
بیوگرافی
مدیرعامل سابق مؤسسه خانه کتاب، مدیر مؤسسه بیاض (اطلاع رسانی و پژوهش در عرصه متون کهن) و مدیر بخش اطلاع‌رسانی، پژوهشگر و کتابشناس مرکز احیاء نسخ خطی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در قم بوده است.
وی دو دهه فعالیت در حوزه کتاب پژوهی و کتابشناسی و داوری جشنواره های کتاب را در کارنامه فرهنگی خود دارد.تحصیلات حوزوی در حوزه های علمیه اصفهان و قم در سطوح مقدمات، سطوح و خارج فقه است.
هچنین داوری هفتمین دوره حامیان نسخ خطی مجلس در سال ۸۵ داوری کتاب سال ایران – بخش نسخ خطی – سال ۱۳۹۲ داوری کتاب فصل – بخش نسخ خطی و کلیات – سال ۱۳۹۳ داوری کتاب سال ایران بخش نسخ خطی و کلیات در سال ۱۳۹۳ درکارنامه کاری اوست.

از جمله تالیفات وی می توان به کتاب های زیر اشاره کرد:
۱. کتابنامه حضرت عباس. قم: دلیل ما، ۲۰۲ص.، رقعی، ۱۳۸۹ش.
۲. فهرست کتاب‌های چاپ سنگی مرکز تحقیقات حوزه علمیه اصفهان. اصفهان: مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمیه اصفهان، ۵۹۵ص.، ۱۳۹۰ش.
۳. پژوهش نامه صحیفه سجادیه (۱). قم: دلیل ما، ۱۹۷ص.، ۱۳۹۰ش.
۴. تاریخ چاپ سنگی اصفهان. تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۸۵۵ص.، ۱۳۹۰ش.
۵. فهرست کتابهای چاپ سنگی ترکی کتابخانه دیجیتال بیاض. قم: نشر عطف، ۲۶۴ص.، وزیری، ۱۳۹۲ش.
۶. چاووشی‌نامه. قم:‌ نشر عطف، ۳۲ص.، جیبی، ۱۳۹۲ش.
۷. شرح مختصری بر چاپ سنگی. قم: نشر عطف، ۸۴ص.، خشتی، ۱۳۹۲ش.
۸. رساله جهادیه. قم: نشر عطف، ۱۱۶ص.، وزیری، ۱۳۹۳ش.
۹. پژوهشنامه خط کوفی. قم: نشر عطف، ۱۱۶ص.، خشتی، ۱۳۹۳ش.
۱۰. بیاض (فهرستگان کتاب‌های چاپ سنگی منتشره در دنیا). تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ۶ جلد، ۱۳۹۲ش. (در دست انتشار)
۱۱. کتابشناسی ترجمه‌های متون حدیثی شیعه. قم: مؤسسه دارالحدیث، ۱۳۹۲ش. (در دست انتشار)
۱۲. فهرست کتاب‌های چاپ سنگی کتابخانه مسجد اعظم قم. قم: کتابخانه آیت الله بروجردی، ۳ج.، ۱۳۹۲ش. (در دست انتشار)

همچنین آثار تصحیح شده توسط مجید جلیسه عبارتند از :
۱. الرساله الفاطمیه. مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت شخصیت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام و مکانت فرهنگی قم. صص. ۱۴۵-۱۸۱، ۱۳۸۴ش.
۲. تبییان اللغه در لغت قرآن و صحیفه. میرزا محمدعلی مدرسی چهاردهی نجفی. میراث حدیث شیعه دفتر پانزدهم. صص. ۸۱- ۱۹۶، ۱۳۸۵ش.
۳. معرفه السلوک در سیر و سلوک. ملامحمد جعفر بن محمدطاهر کرباسی. دفتر اخلاق و معرفت. ۱۲۹-۱۴۴، ۱۳۸۶ش.
۴. الفهرست (کتابشناسی آثار ملاحبیب الله کاشانی). میراث حوزه علمیه اصفهان. صص. ۵۶۹-۵۸۱، ۱۳۸۸ش.
۵. المعربات فی القرآن و الحدیث. میراث حدیث شیعه دفتر بیست و یکم، صص. ۵۸۳-۶۵۳، ۱۳۸۸ش.
۶. کتابچه مدارس اصفهان. میراث حوزه علمیه اصفهان. ۱۳۸۹ش.

طراحی دوره نشست‌های علمی:
مجید جلیسه در کارنامه فعالیت های حوزه کتابی خود چندین دوره نشست‌های علمی را طراحی کرده است که عبارتند از :
۱. نشست فهرست‌نویسی کتاب‌های چاپ سنگی. تهران: خانه کتاب،‌ آذر ۱۳۹۱ش.
۲. نقد و بررسی فهرست نسخه‌های خطی عربی کتابخانه وزارت امور خارجه ایران. تهران، غرفه دیدار ۲۵ دوره نمایشگاه کتاب تهران، اردیبهشت ۱۳۹۱ش.
۳. نقد و بررسی فهرست نسخه‌های خطی ایران (فنخا). تهران، خانه کتاب، اسفند، ۱۳۹۱ش.
۴. تاریخ و تکنیک چاپ سنگی. کتابخانه ملک، تابستان ۱۳۹۳
۵. فهرست نگاری کتب چاپ سنگی. کتابخانه ملک، پاییز ۱۳۹۳
همچنین از جمله دیگر سوابق فرهنگی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• مدرس دروس حوزوی سطح یک در حوزه علمیه اصفهان (۱۳۷۸-۱۳۸۰ )
• مدیر بخش اطلاع‌رسانی مرکز احیاء میراث اسلامی در قم (۱۳۸۱-۱۳۸۳)
• پژوهشگر و کتابشناس مرکز احیاء نسخ خطی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در قم (۱۳۸۲-۱۳۸۴)
• پژوهشگر کتابخانه محقق طباطبایی در قم (۱۳۸۲-۱۳۸۵)
• مدیر اجرائی کنگره بین‌المللی علامه شرف‌الدین (۱۳۸۴)
• سردبیر ویژه‌نامه شرافت دین ۳ شماره (۱۳۸۴)
• سردبیر ویژه‌نامه کتابخانه دیجیتال نسخ خطی پیام بهارستان (۱۳۸۵)
• مشاور علمی ویژه‌نامه کتب چاپ سنگی مجله کتاب ماه کلیات (۱۳۸۹)
• مدیر مؤسسه بیاض (اطلاع رسانی و پژوهش در عرصه متون کهن (۱۳۸۴ )
• سردبیر مجله فصلنامه نقد کتاب میراث (۱۳۹۳)
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۶٫۷۵۹ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۹۰ نفر
تعداد یادداشت ها : ۳۸
بازدید از این یادداشت : ۲۹۴

پر بازدیدترین یادداشت ها :

بعون الله تعالی از این پس در بیاض بخشی را با نام " روزنامه " به فعالیتهای روزانه خود در وادی نسخ خطی اختصاص می دهم و بالاجمال مطالب مهمی که در طول روز به آن بر خورد می نمایم را گزارش خواهم داد ، سه فایده بر این کار مترتب است اول آنکه یادداشت برداری از مهماتی است که به آن برخواهم خورد و دویم اطلاع رسانی به دوستان و سیم تذکره ای است برای خودم که بدانم که روزهای خود را چگونه سپری کرده و می کنم .

امروز در ادامه ی تصحیح و تحقیق فهرست نسخه های خطی ترکیه مرحوم سيد عبدالعزیز طباطبائی به نسخه ای منحصر از تفسیری با نام  " المحمدية " در کتابخانه بايزيد عمومی به شماره 296 برخورد نمودم اين تفسير که به فارسی می باشد نوشته ی علی بن محمد بن مسعود بن محمود بن عمر شاهرودی بسطامی عمری متوفی سنه 875 قمری و مشهور به مصنفک می باشد ، مصنف این تفسیر را به فرمان سلطان محمد خان فاتح در سال 863 قمری نوشته است .

 

از دیگر آثار بسطامی می توان به شرح قصيده عينيه ابن سينا اشاره نمود که تألیف این کتاب را نیز در سنه ی 837 قمری در مدرسه ی شاهرخیه به اتمام رسانیده است ، و کتبی چون الاحکام والحدود ، انوار الحدائق ، التحریر في شرح اصول البزودی  ، تحفة السلاطین ، تحفه محمودیه ، حاشیه بر تلویح تفتازانی ، حاشیه بر مطول ، حاشیه بر کشاف زمخشری ، حاشیه بر لوامع الاسرار و بسیاری از آثار دیگر اشاره نمود .

در بررسی نسخه های خطی کتابخانه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی نیز به نسخه ای با عنوان "ترجمه و تلخیصی از رسائل اخوان الصفا "کتابت شده در سده 7 برخورد نمودم ، این نسخه از مجموعه ی نسخه های خطی دکتر قاسم غنی می باشد که در حال حاضر در کتابخانه ی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به شماره 100/ف موجود می باشد .

 

دو نسخه ی قديمی از ترجمه اخوان الصفا سراغ دارم يکی نسخه ی برلين کتابت شده در سنه ی 608 قمری است و دیگری نسخه ی مجلس به شماره 112 که کتابت آن در سال 667 قمری می باشد .

در رابطه با کتاب اخوان الصفا مطالب زیر نیز خواندنی است :

·         رسائل اخوان الصفا

·         آراء و نظريات اخوان الصفا

·         اندیشه سیاسی اخوان الصفا

·         مجموعه آثار اخوان الصفا به زبان انگلیسی منتشر می شود

لینک تصویری از ترجمه و تلخیص اخوان الصفا

دوشنبه ۸ خرداد ۱۳۸۵ ساعت ۲۳:۴۹
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت